JoomlaLock.com All4Share.net

"Az emberek nem azért fordulnak tanácsadóhoz, hogy megvilágosodjék a megváltoztathatatlan múlt, hanem mert elégedetlenek a jelennel és jobbá szeretnék tenni a jövőt."Milton H. Erickson

Életünk alapja a mozgás, a változás. Fogantatásunk egy mozgás eredményekképen következik be és onnantól kezdve végig kíséri életünket az utolsó leheletig. Testünk folyamatai is állandó mozgásban, változásban vannak. Mitől lennénk mi állandóak?

"Minél inkább változik valami, annál inkább állandó marad."– mondta Watzlawick (Változás, 1990.) a változással kapcsolatban.

Ez egy olyan paradoxon, ami sok probléma forrása lehet. Sokszor hallom azt ügyfeleimtől, hogy "Attila! Olyan szeretnék lenni, mint régen…"

"Az baj!" – szoktam válaszolni. “Ha olyan lenne mint régen, akkor mi a biztosíték arra, hogy nem kerül ugyanabba a helyzetbe mint most?”

Ez a kérdés kizökkenti, elgondolkodtatja a nehézséggel küzdőt.

"Tehát minél inkább állandó akar lenni valami, annál inkább változik…"Watzlawick, (Változás, 1990.)
"Tényleg, ha valamilyen voltam korábban és annak ez lett a következménye, akkor nem lehetek ugyanolyan, hiszen, akkor ugyanebbe (vagy hasonló) helyzetbe hozom magam!"Watzlawick, (Változás, 1990.)


A Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportban oktatott ontológiai alapú life-coaching során feltárjuk azokat a paradox – sokszor rejtett – gondolkodási mintákat, amelyek megakadályozzák a változást és ott tartanak miket, ahol éppen vagyunk. Az alkalmazott technikák olyan kreatív eszközök, amelyek kizökkentik coachee-t (ügyfél) az addigi gondolatmenetéből és egy új vágányra helyezik szemléletét. Elképzelhetjük ezt a módszert úgy, mint amikor a vonat halad egy sínpáron Budapestről Pécsre. Ahhoz, hogy a helyes irányba haladjon kell egy vasutas, aki tudja, hogy melyik váltót kell átállítani ahhoz, hogy a megfelelő vágányon száguldjon tovább a vonat. A coaching során a vasutas szerepét a coach tölti be.

Fontos, hogy nem a múlttal foglalkozunk. Azon, ami régen történt már nem változtathatunk. A cél, hogy megnézzük mit lehet tenni most a szebb jövő érdekében. 

"Az ontológiai coaching segít abban, hogy a coachee nyakon csípje, majd lecserélje az elavult értelmezéseit (ontológiáját), ehhez igazodó és a válságot tápláló rutinképleteit, kedvenc sormintáit, ahogy mi mondjuk, megkopott tervét, vagyis designját."Life & Business Design Intézet, Dr. Kollár Iskolája

A coaching meghatározása a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint:

"A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár:

 • a magánéletében, akár
 • a munkájában, vagy
 • a szervezetben, ahol dolgozik. 

A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége. Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.” (Forrás: http://www.coachkor.eu/coaching.html)

Miben segít az ontológiai life-coaching (életvezetési tanácsadás)?

 • a jelenlegi, magánéleti problémáit aktívan, hatékonyan, pozitívan, dinamikusan meg tudja oldani,
 • lelkiekben megerősödjön,
 • eredményeket érjen el,
 • önbizalma, önértékelése megerősödjön,
 • a jövőben hatékonyan tudja kezelni a felbukkanó akadályokat ,
 • képes legyen  életminőségének, életvezetési képességét javítani
 • javítsa fizikai, lelki, érzelmi közérzetét,
 • képes legyen belevágni az Ön számára fontos dolgokba,
 • be tudja osztani az idejét,
 • hatékonyabban tudja végezni munkáját, tanulmányait,
 • életmódján szeretne változtatni (túlsúly, vagy mozgáhiányból fakadó nehézséggel küzd),
 • kapcsolati nehézségei vannak (szülők, kollegák, beosztottak stb.),
 • komunikációs problémákkal küszködik,
 • alkalmazkodó képességét szeretné erősíteni,
 • félelmei meggátolják a mindennapi tevékenység végzésében.

Ontológiai Coachinról a Blogban olvashat bővebben.

Menete:

Nem a kiváltó okokat boncolgatjuk (azokon úgysem tudunk már változtatni), hanem a jelenlegi megoldhatatlannak tűnő helyzetet fenntartó okokat tárjuk fel és dolgozunk ki egy új stratégiát, mint például a hun-stratégia.

1Probléma tér feltérképezése személyes megbeszéléssel, tesztekkel, egyéni, szükség esetén páros konzultáción.

2A probléma térből átlépünk a megoldás térbe, ahol már másképpen tud a helyzetre tekinteni és felvillanhat a fény az alagút végén.

3Új ontológia (életszemlélet) felépítése, stratégia kidolgozása.

4Mindezek átültetése a gyakorlatba (ez az ügyfél “Házi feladata”).

5További készségek fejlesztése, amennyiben ez még szükséges.

Általában egy ügy feldolgozásához 3-5 alkalom szükséges, amelyek 2-5 hetente követik egymást.

Gyakori kérdések:

A coaching betegségeket is gyógyít?

Nem. A betegségek kezelése orvos, vagy természetgyógyász kineziológus kompetenciájába tartozik.

Fontos megjegyezni, a coaching nem pszichoterápia! Lélektani alapokra épül ugyan, de alapvetően egészséges emberekkel foglalkozik, nem célja a múltbeli események feldolgozása, hanem csupán az ügyfél jelenével, jövőjével foglalkozik.

Gyermekek is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást?

Igen. Ez esetben a gyermek lesz az ügyfél és az ő problémáinak megoldását támogatja a coach a szülő beleegyezésével.

A coaching folyamatra is vonatkozik a titoktartás?

Természetesen minden a coaching ülésen elhangzott információra teljes titoktartás vonatkozik. Amennyiben egy szervezet, vagy cég kéri fel a coachot, akkor az alkalmazott kompetenciáira vonatkozó adat a munkáltató felé nem titkos (miben fejlődött), viszont a magánéletre vonatkozó adatok ez esetben is titkosak.

Miben más a coaching, mint a tanácsadó kineziológia?

A helyzetfelmérés, a célkitűzés és feladat végrehajtás módszereinek kiválasztását a beszélgetés és a kérdezéstechnika mellett szükséges esetben teszteket és sok kreatív, olykor meglepő eszközt alkalmazunk. A kineziológiára jellemző módszereket (pl: izomtesztelés, pontok tartása, mozgás korrekciók) azonban nem.

Módosítva: 2018. május 28.

  

-->